СҮЗНЕҢ ЛЕКСИК МӘГЪНӘСЕ

1. Кайсы җөмләдә бит сүзе туры мәгънәдә кулланылган?

1) Китап битләре керләнмәсен өчен, көмеш кәгазьдән тоткыч ясадым.

2) Тау бите җиләк җыючылар белән чуарланган.

3) Мактау сүзләреннән Гөлиянең бите алсуланды.

4) Ак кәгазь битенә түгәрәк, матур хәрефләр тезелгән.