СҮЗ ТӨРКЕМНӘРЕ

1. II зат, күплек санда, барлыкта, төп юнәлештә килгән боерык фигыль кулланылган җөмләне күрсәтегез:

1) «Мә, бир Габдуллага, ашасын», — диде Кәрим җизни Сәрбиҗиһан апага.

2) «Әйдәгез, егетләр, тизрәк кайтыйк инде», — диде ул.

3) Якынрак килегез, әбиегезнең хәлен белегез!..

4) «Ышан син аларга, Марина…» — дидем.