ОРФОЭПИК НОРМАЛАР

1. Татар теленең орфоэпик нормасына туры килмәгән сүз кулланылганҗөмләне күрсәтегез.

1) Китапханәдән китаплар апкайттым.

2) Авылдашлардан күп сәлам алып кайттым.

3) Әллә ул Фаязны югалтудан куркамы?

4) Рәмзиянең йөрәге «жу» итте.