ЛЕКСИК НОРМАЛАР

1. Сөйләм сафлыгына зыян китерә торган сүз кулланылган җөмләне күрсәтегез.

1) Һәммә нәрсә ага, бетә торган бу дөньяда ифрат скучно, — диде Шәрәфи.

2) Ул урамда зур бер боз кисәге күрде.

3) Кояш җир йөзенә һәркөн үзенчә чыга.

4) Төзелеш бик озакка сузылганга, без борчыла башладык.