ГРАММАТИК НОРМАЛАР

1. Әдәби тел нормасына туры килмәгән кушымчалы сүз кулланылган җөмләне күрсәтегез.

1) Сарай тактадан эшләнгән.

2) Һәр сабый баланың үзенә хас бер холкы була.

3) Туңыпмы беттең безне көтә-көтә?

4) Минем гомеремдә әллә нинди көтелмәгән эш чыкты.