СИНТЕТИК ИЯРЧЕН ҖӨМЛӘЛЕ КУШМА ҖӨМЛӘДӘ ТЫНЫШ БИЛГЕЛӘРЕ

1. Түбәндәге җөмләдә куелырга тиешле барлык өтерләр дөрес күрсәтелгән җавапны билгеләгез.

Аның яхшылыгын күргән халык шундый нәтиҗәгә килә (1) никадәр бай булса да (2) ятимнәрне онытмады бит (3) мәдрәсәләр (4) мәктәпләр салдырды (5) мәчетләр төзетте (6) гомере буе изгелектә булды. (М.Кәбиров)

1) 2, 3, 4, 5, 6

2) 1, 2, 3, 4, 5, 6

3) 2, 3, 4

4) 4, 5, 6