ГРАММАТИК (СИНТАКСИК) НОРМАЛАР

1. Кире сүз тәртибе кулланылган вариантны күрсәтегез:

1) Ул, Аянны этә-этә, үзәнлеккә атлады.

2) Җырга-биюгә дә бик оста минем дусларым.

3) Араларында тәкәбберлеге белән даны чыккан Исмәгыйль дә бар иде.

4) Алар алтынчы классны тәмамлыйлар иде.