ЯЛГЫЗЛЫК ИСЕМНӘРНЕҢ ДӨРЕС ЯЗЫЛЫШЫ

1. Баш хәрефтән язылырга тиешле сүз (сүзләр) кулланылган җөмләне күрсәтегез.

1) Рухи яктан ул шушы авылда туды.

2) Кошларның сайравына беренче тапкыр шушында сокланды.

3) Димәк, ниндидер уртаклыгыбыз бар алар белән безнең.

4) Районның акбалык мәктәбенә яңа укытучы килде.