КУШМА СҮЗЛӘРНЕҢ ДӨРЕС ЯЗЫЛЫШЫ

1. Җөмләләрдә аерып бирелгән сүзләрнең аерым язылырга тиешле очрагын күрсәтегез.

1) Чәчәкләр, ЗӘП (ЗӘҢГӘР) чәчәкләр иде аның кулларында.

2) Шуннан соң инде гөлләрне БЕР (НИНДИ) нурлар, җылылык белән дә ачтыра алмыйсың.

3) ГӨЛ (БАКЧАМА) кошлар килде.

4) Аның каршында АЛТЫ (ПОЧМАКЛЫ) зур яңа йорт тора иде.