АЕРЫМЛАНГАН ХӘЛЛӘР ЯНЫНДА ТЫНЫШ БИЛГЕЛӘРЕ

1. Бер генә өтер куелырга тиешле җөмләне күрсәтегез (тыныш билгеләре куелмаган).

1) Вокзалда интегеп төн уздырганчы якыннары янына кайта торсын.

2) Ул күпме генә көтмәсен кирәкле кешесен очрата алмады.

3) Сүз күп җирдә эш аз була.

4) Хәкимҗан белән без мәйданны әйләнеп чыкканнан соң атлар янына килдек.