ЛЕКСИКА ҺӘМ ФРАЗЕОЛОГИЯНЕҢ ТӘЭСИРЛЕЛЕК ЧАРАЛАРЫ

1. Текстны укыгыз һәм биремне эшләгез.

*Бикә Рәхимова (1939 — 2011) — танылган шагыйрә һәм публицист.

Сынландыру кулланылган җөмләне күрсәтегез.

1) Мин җыр тыңлыйм.

2) Бу җыр чәчәкле болында кояш нурларының йөгерешүе түгелме соң?

3) Бу хәлдә моңлану масштаблы, тирән, ярсулы.

4) Безнең борынгы җырларыбызның тарихын да бераз чамалап була кебек.