ФРАЗЕОЛОГИК ӘЙТЕЛМӘЛӘР

1. Текстны укыгыз һәм биремне эшләгез.

Текстта кулланылган фразеологик әйтелмәне күрсәтегез.

1) чәчкле болында (2 нче җөмлә)

2) моңлы яңгырый (7 нче җөмлә)

3) җырларыбыз бар (14 нче җөмлә)

4) күз алдына да китерп булмый (22 нче җөмлә)