ОМОНИМНАР. АНТОНИМНАР. СИНОНИМНАР.

1. Текстны укыгыз һәм биремне эшләгез.

1 нче абзацтан бик көчәйтү кисәкчәсенең синонимын табып, күчереп языгыз.

______________________________________________________________