ТИҢДӘШ КИСӘКЛӘР АРАСЫНДА ТЫНЫШ БИЛГЕЛӘРЕ

1. Текстны укыгыз һәм биремне эшләгез.

1.1. 11 нче җөмләдә <…> тамгасы урынына нинди тыныш билгесе куела?

________________________________________________________

Игътибар: җавапны сүз белән языгыз.

1.2. Тиңдәш кисәкләргә бәйле куелган өтернең санын языгыз.

Бу көйләр гадәти көнкүреш җырлары да, (1) героик әсәрләр дә булырга мөмкин. Ә менә безнең халыкның тормышы трагик вакыйгаларга баеган саен, (2) шул көләргә өр-яңа эчтәлек — сүзләр салына башлаган.

____________

Игътибар җавапны цифр белән күрсәтегез.