МӨСТӘКЫЙЛЬ СҮЗ ТӨРКЕМНӘРЕ

1. Текстны укыгыз һәм биремне эшләгез.

22 — 25 нче җөмләләрдән артыклык дәрәҗәсендәге сыйфат кулланылган җөмләнең санын күрсәтегез.

______

Игътибар: җавапны цифр белән күрсәтегез.