ГАДИ ҖӨМЛӘГӘ СИНТАКСИК АНАЛИЗ

1. Текстны укыгыз һәм биремне эшләгез.

10 — 17 нче җөмләләрдән тойгылы җөмләнең санын күрсәтегез.

_______

Игътибар: җавапны цифр белән күрсәтегез.