ЛЕКСИКА ҺӘМ ФРАЗЕОЛОГИЯНЕҢ ТӘЭСИРЛЕЛЕК ЧАРАЛАРЫ

1. Текстны укыгыз һәм биремне эшләгез.

Соңгы абзацтан хис һәм тәэсирлелек дәрәҗәсе арта баруын күрсәткән сүзләр кулланылган җөмләнең санын күрсәтегез.

_____________

Игътибар: җавапны цифр белән күрсәтегез.