ИЯРЧЕНЛЕ КУШМА ҖӨМЛӘ

1. Текстны укыгыз һәм биремне эшләгез.

1 — 18 нче җөмләләрдән иярченле кушма җөмләләрнең санын арта бару тәртибендә күрсәтегез.

_______________________

Игътибар: җавапларны цифр белән күрсәтегез.