Һәмзә авазын [’] язуда күрсәтү

Мөстәкыйль сүз төркемнәрендәге «һәмзә» тартыгы гарәп алынмаларында очрый: тәэсир, мәсьәлә, Коръән һ.б.Күргәнегезчә, «һәмзә» тартыгы язуда э, ь, ъ хәрефләре белән белдерелә ала.

Бу тартыкны язуда бердәй орфографик кагыйдә эшләнмәгән, шул сәбәпле аны бозып әйтү һәм хаталы язу артканнан-арта бара.

Иҗек азагындагы [’] авазы э хәрефе белән языла: маэмай, тәэмин, мөэмин.

Ябык иҗектән соң иҗек башында килгән килгән [’] авазы, алдагы иҗекнең сузыгы нечкә булганда, ь белән белдерелә: мәсьәлә, җөрьәт.

Ябык иҗектән соң иҗек башында килгән [’] тартыгы, алдагы иҗекнең сузыгы калын булганда, ъ белән беледерелә: Акъәби.

Ике сузык арасында килгән [’] авазы хәреф белән белдерелми: рәис — [рә’ис], Рәисә (Рәйсә түгел!) — [рә’сә], Наил — [на’ил], мөәззин — [мө’әззин], Гаишә (Гайшә түгел!) — [гъә’ишә], гаилә (гайлә түгел!) — [га’илә].

Ачык иҗектән соң [э] яки [ы] сузыклары алдындагы иҗек башында килгән [’] авазы э хәрефе белән белдерелә: Ризаэддин, кариэ. Бу очракта э хәрефе һәмзә авазын да, аның артыннан килгән [э] сузыгын да белдерә.


Соңгы яңарту: 24.06.2015

Фикер алышу

Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha