[в] һәм [w] авазларын хәреф белән билгеләү

В хәрефе ирен-теш [в] һәм ирен-ирен [w] авазларын язуда белдерү өчен кулланыла.

Ирен-теш [в] авазын белдергән в хәрефе рус теленнән һәм аның аша чит телдән кергән алынма сүзләрдә сүзнең төрле урыннарында языла: власть, трамвай, винтовка. Алынма сүзләрдә һәм фамилияләрдә ирен-теш [в] авазын белдергән в хәрефе сүз һәм иҗек ахырында [ф] булып ишетелә, әмма в хәрефе языла: актив, совхоз, коллектив, архив, Вәлиев, Нуриев.

[w] авазы кириллицага нигезләнгән татар язуында в, у, ү хәрефләре белән белдерелә. Әмма в, у, ү хәрефләренең башка функцияләре дә бар. Шуңа күрә в хәрефе кергән сүзләрне укуда хаталар очрый.

В хәрефен дөрес уку өчен, сүзнең нинди телдән кергән булуына һәм кулланылыш стиленә игътибар итү зарур:

  • рус-европа телләреннән кергән сүзләрдә в хәрефе сүз һәм иҗек башында ирен-теш [в] тартыгы булып укыла: вертикаль, вазелин, версия.
  • татар теленең үз сүзләрендә һәм гарәп-фарсы алынмаларында в хәрефе һәрвакыт ирен-ирен [w] тартыгы булып укыла.

Сүз башындагы ирен-ирен [w] авазы һәрвакыт в хәрефе белән языла: вакыт, вәкил.

Киң сузыктан соң килгән иҗек азагы [w] тартыгы калын иҗек азагында — у, нечкә иҗек азагында ү хәрефе белән языла: Кәүсәр, Галәү, сәүдә, дәүләт.

Сүз башыннан кала иҗек башында килгән [w] авазының язылышы:

  • [w] алдыннан киң сузыклы иҗек килсә,  [w] авазы в хәрефе белән языла: дәвер;
  • сүз тамырында яки нигезендә [w] алдыннан [у], [ү] сузыгы килсә, [w] авазы хәреф белән белдерелми: куәт.

Соңгы яңарту: 24.06.2015

Фикер алышу

Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha