Дифтонг кергән сүзләр язылышы

Татар телендә ау-әү һәм яу-яү дифтонгларына беткән сүзләрдә иҗек һәм сүз азагында ишетелгән ирен-ирен [w] авазы у һәм ү хәрефләре белән белдерелә: Шәүкәт, тәүге, дәүләт, саулык, яулык, тау, дәү, яу.

Ау-әү, яу-яү дифтонгларына беткән сүзләргә сузыктан башланган кушымча ялганганда, яңа иҗек барлыкка килә. Бу иҗек башында ирен-ирен [w] авазы язуда в хәрефе белән күрсәтелә. Мәсәлән, ау – ава, яу – ява, бау – бавы, сөйләү – сөйләве, буяу – буявы, кияү – кияве, үтәү – үтәве.


Соңгы яңарту: 24.06.2015

Фикер алышу

Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha