Авазлар чиратлашу күренешен язуда белдерү

Мәгълүмат.

Авазларның чиратлашуы — бер морфема составындагы төрле авазларның теге яки бу кагыйдә нигезендә тәңгәлләшүе.

Төрләре:

  • фонетик чиратлашу – яңгыраулыкта-саңгыраулыкта чиратлашу;
  • тарихи чиратлашу.

Гарәп-фарсы телләреннән кергән сүзләрдә, сүз азагындагы [б], [д] тартыклары татар телендә саңгыраулашсалар да, чыганак тел үзенчәлеге орфографиядә сакланып калган. Чыганак телнең сүз азагындагы яңгырау тартык саклану үзенчәлеге татар орфографиясендә график принцип нигезендә чагылыш таба. Мәсәлән, табиб. Әмма язуда бердәй орфографик кагыйдәләр эшләнмәү сәбәпле, бу сүзләрне төрлечә язу очрый: табиб — табип, иҗади — иҗаты.


Соңгы яңарту: 24.06.2015

Фикер алышу

Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha