Фонетика

1. Фонема дип, телдәге … атыйлар.
1) аерым әйтелә алу мөмкинлегенә ия булмаган тел берәмлеген;
2) сүзләрне һәм морфемаларны төзи, аларны бер-берсеннән аеру өчен хезмәт итә торган иң кечкенә аваз берәмлеген;
3) сүзләрне һәм җөмләләрне төзи, аларны язуда чагылдыра тоган иң кечкенә язу берәмлеген;
4) төрле аваз үзгәрешләрен.


2. Сузык авазларның дифференциаль билгеләре буенча сүзне табып билгеләгез:

1 нче сузык: арткы рәт сузыгы, иренләшкән; 2 нче сузык: арткы рәт, урта күтәрелеш, кыска сузык аваз.
1) утын;
2) үлән;
3) урам;
4) үрнәк.


3. Татар телендә дифтонгларның … төрләре бар.
1) алгы һәм арткы;
2) түбән, югары;
3) кыска, озын;
4) күтәрелмә, төшерелмә.


4. [д] авазы:
1) кече тел, ярымйомык,яңгырау, борын авазы;
2) ирен-теш, саңгырау, шаулы, авыз авазы;
3) тел уртасы, өрелмәле, яңгырау, авыз авазы;
4) тел алды, йомык, шаулы, яңгырау, авыз авазы.


5. Кече тел ассимиляциясе кичергән лексик берәмлекне билгеләгез.
1) унбиш;
2) болыннар;
3) көзсез;
4) иртәнге.


6. Әнкәй, иҗтимагый, алдынгы, киеренке сүзләрендә … күзәтелә.
1) ассимиляция;
2) диссимиляция;
3) диэреза;
4) аккомодация.


7. Аз – әз, акрын – әкрен, әни – ана сүзләре …
1) сингармоник параллельләр;
2) фонема вариантлары;
3) диалекталь сүзләр;
4) авазлар чиратлашуы.


8. Редукция күренеше … күзәтелә.
1) басымсыз иҗекләрдә;
2) ике сүз арасында;
3) сүз эчендә авазларның урыннары алмашкан очракта;
4) басым төшкән иҗекләрдә.


9. Өстәл, эскәмия, эшләпә сүзләрендә … күренеше күзәтелә.
1) протеза;
2) эпитеза;
3) эпентеза;
4) апокопия.


10. Кушымчалар үзләренә басым алмаган очракны чагылдырган рәтне билгеләгез.
1) –мый//-ми, — са//-сә, -ча//-чә;
2) –ма//-мә, -да//-дә, -ыбыз//-ебез;
3) –ма//-мә, -мый//-ми, -мын//-мен;
4) –дай//-дәй, -лык//-лек, -чы//-че.


11. Байрак – баерак, ак сакал – аксакал, биш бармак – бишбармак сүзләре … нигезләнеп языла.
1) морфологик принципка;
2) фонетик принципка;
3) тарихи-традицион принципка;
4) дифференциацияләнгән язылышка.


Чыганак: ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы сайты

Соңгы яңарту: 18.05.2015

_______

Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha