Теоретик биремнәр

1. Ия һәм аналитик иярчен ия җөмләләр. Мисаллар ярдәмендә аңлатыгыз.

2. Теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. Аларда бәйләүче чаралар һәм тыныш билгеләре.

3. Иярченле кушма җөмләләрнең төзелеше ягыннан нинди төрләрен беләсез? Мисаллар ярдәмендә аңлатыгыз.

4. Җөмләдә сүзләр бәйләнешенең төрләре. Татар һәм рус телләрендәге сүзләр бәйләнешендә аермалы яклар.

5. Бер составлы җөмләләр турында ниләр беләсез? Мисаллар ярдәмендә аңлатыгыз.

Соңгы яңарту: 11.06.2015


Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha