Сыйфат янында кисәкчәләр язылышы

Тема 1 — «Төп сыйфатның беренче авазына яки иҗегенә җайлаштырылган кисәкчәләр язылышы»

Тема 2 — «Төп сыйфатның беренче иҗеге белән бернинди уртаклыгы булмаган кисәкчәләр язылышы»