Сыйфатта дәрәҗә кушымчалары язылышы

Тема 1 — «Тартыкка беткән сыйфатларга -рак/-рәк кушымчасы ялгап чагыштыру дәрәҗәсе ясалу»

Тема 2 — «Сыйфатта артыклык дәрәҗәсен ясаучы кушымчалар»

Тема 3 — «Тезмә формадагы артыклык дәрәҗәсендә килгән сыйфатлар язылышы»