Грамматик (морфемик) орфограммалар

Модуль 3.1 — «Кушымчаларның сингармонизм законына бәйле рәвештә ялганып килүе»

Модуль 3.2 — «Килеш кушымчаларының язылышы»

Модуль 3.3 — «Нечкәлеккә тәмамланган ай исемнәренә кушымча ялгау»

Модуль 3.4 — «-ат/-әт, -ят авазлар тезмәсенә тәмамланган гарәп-фарсы алынмаларына кушымча ялгау»

Модуль 3.5 — «Кушымчалау ысулы белән ясалган сүзләр язылышы»

Модуль 3.6 — «Парлы сүзләр язылышы»

Модуль 3.7 — «Сүзләрнең кушылып язылуы»

Тема 3.7.1  — «Кушма сүзләр язылышы»

Тема 3.7.2 — «Кушып язу-язмауның мәгънә аеруга китерүе»

Модуль 3.8 — «Тезмә сүзләр язылышы»

Модуль 3.9 — «Кыскартылма сүзләр язылышы»

Модуль 3.10 — «Ялгызлык исемнәрнең баш хәрефтән язылуы»

Модуль 3.11 — «Рус-европа телләреннән кергән сүзләргә кушымча ялгау»

Тема 3.11.1  — «Соңгы иҗекләрендә –ия, -ие кушылмалары булган алынмаларга кушымча ялгау»

Тема 3.11.2 — «-ея аваз кушылмасына тәмамланган алынма сүзләргә кушымча ялгау»

Тема 3.11.3  — «-ий аваз кушылмасына тәмамланган алынмаларга кушымча ялгау»

Тема 3.11.4  — «-ей аваз кушылмасына беткән алынма сүзләргә кушымча ялгау»

Тема 3.11.5  — «-и сузыгына тәмамланган алынмаларга кушымча ялгау»

Тема 3.11.6  — «-е, -ье, ью аваз кушылмасына беткән алынмаларга кушымча ялгау»

Тема 3.11.7  — «ь ярдәмендә белдерелә торган йомшак тартыкларга беткән (-ль, -аль, -ель, -ень, -оль, -юль, -эль, -ть, -фь) алынмаларга кушымча ялгау»

Тема 3.11.8  — «ь ярдәмендә белдерелә торган йомшак тартыкларга беткән (-арь, -сть, -тань, -дарь, -тарь, -ерь, -орь) алынмаларга кушымча ялгау»

Тема 3.11.9  — «Икеләтелгән с, л, м тартыкларына тәмамланган алынма сүзләргә кушымча ялгау»

Тема 3.11.10  — «Өч янәшә тартыкка тәмамланган алынма сүзләргә (гадәттә шәһәр исемнәренә) кушымча ялгау»

Модуль 3.12 — «Фигыльләр язылышы»

Тема 3.12.1 — «Я, е, и, у, ю хәрефләренә һәм дифтонгларга беткән теләк фигыльләргә кушымчалар ялгану»

Тема 3.12.2 — «Киләчәк замандагы хикәя фигыль һәм сыйфат фигыльләр язылышы»

Тема 3.12.3 — «Инфинитив фигыльләр язылышы»

Модуль 3.13 — «Саннарның язылышы»

Тема 3.13.1 — «Гарәп цифрлары янында кушымчалар язылышы»

Тема 3.13.2 — «Рим цифрларының язылышы»

Тема 3.13.3 — «Вакыт чиген белдергән саннарның язылышы»

Модуль 3.14 — «Кисәкчә һәм  теркәгечләрнең язылышы»

Тема 3.14.1 — «Аерым язылучы кисәкчәләр»

Тема 3.14.2 — «Кушылып язылучы кисәкчәләр»

Тема 3.14.3 — «Да/дә, та/тә кисәкчә һәм теркәгечләренең,  -да/-дә, -та/-тә кушымчаларының язылышы»

Модуль 3.15 — «Сыйфат янында кисәкчәләр язылышы»

Тема 3.15.1 — «Төп сыйфатның беренче авазына яки иҗегенә җайлаштырылган кисәкчәләр язылышы»

Тема 3.15.2 — «Төп сыйфатның беренче иҗеге белән бернинди уртаклыгы булмаган кисәкчәләр язылышы»

Модуль 3.16 — «Сыйфатта дәрәҗә кушымчалары язылышы»

Тема 3.16.1 — «Тартыкка беткән сыйфатларга -рак/-рәк кушымчасы ялгап чагыштыру дәрәҗәсе ясалу»

Тема 3.16.2 — «Сыйфатта артыклык дәрәҗәсен ясаучы кушымчалар»

Тема 3.16.3 — «Тезмә формадагы артыклык дәрәҗәсендә килгән сыйфатлар язылышы»

Модуль 3.17 — «Һәр, һич, бер, кадәр, чаклы, хәтле сүзләренең сорау һәм күрсәтү алмашлыклары янында язылышы»

_______

Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha