У

у,  уыйм, уыйк, уа, уарга

уен

уенкы

ул-бу

уналты

унбер

унбиш

ундүрт

унҗиде

универмаг

унике

унөч

унсигез

унтугыз

уңай

уңган

ур, урырга

ура, урарга

Урта Азия – ялгызлык исем

урын,  урыны (урны түгел)

учреждениесенә

ушбу // ошбу

ую, уя, уярга, уюы

 

Ү

үз-үзенә

үзалдына

үзбаш

үзен-үзе

үзеннән-үзе

үзеңә-үзең

үзешчән

үзйөрешле

үзмаксат

үзьяшәеш

Ульяновск, Ульяновскидан (“Ульяновсктан” түгел)

үт, үтәргә

үтә (салкын)

үтәү, үтәве

үтүк

 

Ф

Фатима // Фатыйма

Фатих // Фатыйх

фәкать

февраль, февралендә

фестиваль, фестиваленә

фигыль

фидакарь // фидакяр

филология факультеты // филфак

фирәзә // фирүзә

Фирүзә – ялгызлык исем

флаг – флагы – флагта

фонарь, фонарьга, фонарена

фотография, фотографиясенә