ъ язылышы

Тема 1 — «Калынлык билгесе (ъ) язылышы»

Тема 2 — «Иҗек азагында килгән [гъ] һәм  [къ] авазын язуда  ъ тан башка күрсәтү очраклары»

Тема 2 — «Калынлык аеру билгесе (ъ аеру) язылышы»