«Орфограммалар белән эш» курсының эчтәлеге

БЛОК 1Фонетик (фонематик) орфограммалар

Модуль 1 — «Янәшә тартыклар язылышы»

Модуль 2 — «О, ө хәрефләренең язылышы»

Модуль 3 — «[йо], [йө] аваз кушылмасын язуда күрсәтү»

Модуль 4 — «ъ язылышы»

Тема 1 — «Калынлык билгесе (ъ) язылышы»

Тема 2 — «Иҗек азагында килгән [гъ] һәм  [къ] авазын язуда  ъ тан башка күрсәтү очраклары»

Тема 2 — «Калынлык аеру билгесе (ъ аеру) язылышы»

Модуль 5 — «ь язылышы»

Тема 1 — «Нечкәлек билгесе (ь) язылышы (иҗекне нечкәртү, тартыкны нечкәртү функцияләре)»

Тема 2 — «Нечкәлек аеру билгесе (ь аеру) язылышы»

Тема 3 — «ь куймауның исем белән сыйфатны бутауга китергән очраклары»

Тема 4 — «[л] авазы кергән сүзләрнең язылышы»

Модуль 6 — «Нечкә иҗек башындагы [къ] һәм [гъ] авазларын калын сузык белән белдерү»

Модуль 7 — «Авазларны бутау, өстәп язу, төшереп калдыруның мәгънә аермалыгына китерә торган очраклары»

Модуль 8 — «Е, ё, я, ю хәрефләренең язылышы»

Модуль 9 — «Э хәрефенең язылышы»

Модуль 10 — «Һәмзә авазын [‘] язуда күрсәтү»

Модуль 11 — «[х] һәм [һ] авазларын язуда күрсәтү»

Модуль 12 — «Н һәм ң хәрефләре»

Тема 1 — «Н һәм ң хәрефләренең язылышы»

Тема 2 — «Нг/нк, ңг/ңк аваз кушылмасын язуда күрсәтү»

Модуль 13 — «Сүз башында килгән [җ] авазын язуда күрсәтү»

Модуль 14 — «[в] һәм [w] авазы хәрефләре»

Тема 1 — «[в] һәм [w] авазларын хәреф белән билгеләү»

Тема 2 — «Дифтонг кергән сүзләр язылышы»

Модуль 15 — «Авазлар чиратлашу күренешен язуда белдерү»

Модуль 16 — «Редукция күренешенең язуда чагылышы»

Модуль 17 — «[р] тартыгы кергән тамыр сүзләр язылышы»

Модуль 18 — «Диалект үзенчәлеге белән бәйле хаталы язу»

БЛОК 2Кагыйдәгә буйсынмаган һәм истә калдырылырга тиешле (график) орфограммалар

Модуль 1 — «Атна исемнәре язылышы»

Модуль 2 — «Алынма сүзләр язылышы»

Тема 1 — «Гарәп-фарсы алынмалары язылышы»

Тема 2 — «Гарәп-фарсы алынмаларында тд һәм дд кушылмалары язылышы»

Тема 3 — «Рус теленнән һәм рус теле аша Европа телләреннән кергән сүзләр язылышы»

Тема 4 — «Ике янәшә тартыкка беткән алынма сүзләрнең ике төрле язылышы»

Модуль 3 — «Орфографик вариантлар»

Модуль 4 — «Парлы сүзләр белән бутау куркынычы булган синтаксик күренешләр»

БЛОК 3Грамматик (морфемик) орфограммалар

 Модуль 1 — «Кушымчаларның сингармонизм законына бәйле рәвештә ялганып килүе»

Модуль 2 — «Килеш кушымчаларының язылышы»

Модуль 3 — «Нечкәлеккә тәмамланган ай исемнәренә кушымча ялгау»

Модуль 4 — «-ат/-әт, -ят авазлар тезмәсенә тәмамланган гарәп-фарсы алынмаларына кушымча ялгау»

Модуль 5 — «Кушымчалау ысулы белән ясалган сүзләр язылышы»

Модуль 6 — «Парлы сүзләр язылышы»

Модуль 7 — «Сүзләрнең кушылып язылуы»

Тема 1  — «Кушма сүзләр язылышы»

Тема 2 — «Кушып язу-язмауның мәгънә аеруга китерүе»

Модуль 8 — «Тезмә сүзләр язылышы»

Модуль 9 — «Кыскартылма сүзләр язылышы»

Модуль 10 — «Ялгызлык исемнәрнең баш хәрефтән язылуы»

Модуль 11 — «Рус-европа телләреннән кергән сүзләргә кушымча ялгау»

Тема 1  — «Соңгы иҗекләрендә –ия, -ие кушылмалары булган алынмаларга кушымча ялгау»

Тема 2 — «-ея аваз кушылмасына тәмамланган алынма сүзләргә кушымча ялгау»

Тема 3  — «-ий аваз кушылмасына тәмамланган алынмаларга кушымча ялгау»

Тема 4  — «-ей аваз кушылмасына беткән алынма сүзләргә кушымча ялгау»

Тема 5  — «-и сузыгына тәмамланган алынмаларга кушымча ялгау»

Тема 6  — «-е, -ье, ью аваз кушылмасына беткән алынмаларга кушымча ялгау»

Тема 7  — «ь ярдәмендә белдерелә торган йомшак тартыкларга беткән (-ль, -аль, -ель, -ень, -оль, -юль, -эль, -ть, -фь) алынмаларга кушымча ялгау»

Тема 8  — «ь ярдәмендә белдерелә торган йомшак тартыкларга беткән (-арь, -сть, -тань, -дарь, -тарь, -ерь, -орь) алынмаларга кушымча ялгау»

Тема 9  — «Икеләтелгән с, л, м тартыкларына тәмамланган алынма сүзләргә кушымча ялгау»

Тема 10  — «Өч янәшә тартыкка тәмамланган алынма сүзләргә (гадәттә шәһәр исемнәренә) кушымча ялгау»

Модуль 12 — «Фигыльләр язылышы»

Тема 1 — «Я, е, и, у, ю хәрефләренә һәм дифтонгларга беткән теләк фигыльләргә кушымчалар ялгану»

Тема 2 — «Киләчәк замандагы хикәя фигыль һәм сыйфат фигыльләр язылышы»

Тема 3 — «Инфинитив фигыльләр язылышы»

Модуль 13 — «Саннарның язылышы»

Тема 1 — «Гарәп цифрлары янында кушымчалар язылышы»

Тема 2 — «Рим цифрларының язылышы»

Тема 3 — «Вакыт чиген белдергән саннарның язылышы»

Модуль 14 — «Кисәкчә һәм  теркәгечләрнең язылышы»

Тема 1 — «Аерым язылучы кисәкчәләр»

Тема 2 — «Кушылып язылучы кисәкчәләр»

Тема 3 — «Да/дә, та/тә кисәкчә һәм теркәгечләренең,  -да/-дә, -та/-тә кушымчаларының язылышы»

Модуль 15 — «Сыйфат янында кисәкчәләр язылышы»

Тема 1 — «Төп сыйфатның беренче авазына яки иҗегенә җайлаштырылган кисәкчәләр язылышы»

Тема 2 — «Төп сыйфатның беренче иҗеге белән бернинди уртаклыгы булмаган кисәкчәләр язылышы»

Модуль 16 — «Сыйфатта дәрәҗә кушымчалары язылышы»

Тема 1 — «Тартыкка беткән сыйфатларга -рак/-рәк кушымчасы ялгап чагыштыру дәрәҗәсе ясалу»

Тема 2 — «Сыйфатта артыклык дәрәҗәсен ясаучы кушымчалар»

Тема 3 — «Тезмә формадагы артыклык дәрәҗәсендә килгән сыйфатлар язылышы»

Модуль 17 — «Һәр, һич, бер, кадәр, чаклы, хәтле сүзләренең сорау һәм күрсәтү алмашлыклары янында язылышы

_______

Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha