ХХ гасыр башы татар шигърияте буенча сорау-биремнәргә җавап бирегез.

1) Чор шигъриятенең төп көчләрен тәшкил иткән шагыйрьләрне атагыз.
2) Поэзиядә өстенлек иткән тема-мотивларны күрсәтегез.
3) Реализм юнәлешендә иҗат итүче шагыйрьләрне атагыз.
4) Романтизм юнәлешендә иҗат итүче шагыйрьләрне атагыз.
5) Г.Тукай иҗатыннан пейзаж лирикасына, гражданлык лирикасына, сәяси лирикага, күңел (мәхәббәт) лирикасына, фәлсәфи лирикага мисаллар китерегез.
6) С.Рәмиевнең “Таң вакыты” шигыре исеменә салынган мәгънәне аңлатыгыз.
7) Дәрдемәнднең Сезгә таныш шигырьләрен языгыз.

Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha