Галиәсгар Камалның тормышына һәм иҗатына бәйле сорау-биремнәргә  җавап бирегез:

1) Г.Камал туып-үскән урынны языгыз.

2) Г.Камал кайсы мәдрәсәләрдә укып белем ала?

3) Г.Камалга нинди газета-журналларда эшләргә туры килә?

4) Драматургның басылып чыккан беренче пьесасын атагыз.

5) “Беренче театр” комедиясенең исеменә салынган мәгънәне аңлатыгыз.

6) “Банкрот” әсәрендәге катнашучыларны төп герой, ярдәмче герой, эпизодик герой, аталучы герой кебек төркемнәргә бүлеп чыгыгыз.

7) “Банкрот” комедиясенең төп конфликтын аңлатыгыз.

8) Автор идеалын кем (нәрсә) чагылдыра?