Хәсән Туфанның тормышына һәм иҗатына бәйле сорау-биремнәргә  җавап бирегез:

 

1) Шагыйрь иҗатын шартлы рәвештә нинди чорларга бүлеп өйрәнү кабул ителгән?

2) Әдипнең Урал эшчеләре тормышыннан алып язылган поэмаларын атагыз.

3) Тоткынлык чоры иҗатына хас тема-мотивларны күрсәтегез, мисаллар китерегез.

4) Әдипнең хатыны Луиза Салигаскаровага багышлап яисә аның белән бәйле шигырьләрен атагыз.

5) “Агыла да болыт агыла” шигырендә тоткынлыктагы шәхеснең кичерешләрен чагылдыру алымнарын күрсәтегез.

6) Шигырь формасына бәйле эзләнүләрен аңлатыгыз.

7) Кайсы шигырьләре популяр җыр булып китә?

8) “Сездә идем:

     Мәңге сездә калам!..” шигъри юлларына бәйле уй-фикерегез белән уртаклашыгыз.