Әдәбият теориясе

1. Социалистик реализм иҗат методына билгеләмә бирегез һәм бер әсәр мисалында аңлатыгыз.

2. “Ә ай күктә һаман сүгенеп йөри
Җил йоклады исә төн белән” икеюллыгында урын алган сурәт чарасын билгеләгез.

3. Г.Кутуйның “Тапшырылмаган хатлар” повесте “Автордан” дип аталган аңлатма белән тәмамлана. Әдәбият белемендә сюжетның бу элементын ничек атыйлар?

4. Мәгърифәтчелек реализмы иҗат методына билгеләмә бирегез һәм әсәр мисалында аңлатыгыз.

5. “Тулган айдай балкый иде аның йөзе,
Оҗмахтагы хур кызына охшый имди…” икеюллыгында урын алган сурәт чарасын билгеләгез.

6. “Гүзәл кыз чапты да күздән югалды,
Сөһәйл җанын кабызды – утка салды” икеюллыгында урын алган сурәт чарасын билгеләгез.

7. Хикәя жанры үзенчәлекләрен “Буранда” хикәясенә нигезләнеп аңлатыгыз.

8. Түбәндәге халык авыз иҗаты үрнәкләренең жанрларын күрсәтегез:
– “бер кашыктан ашыйлар” ;
–“ни чәчсәң, шуны урырсың”;
–“күз ачып йомганчы”;
–“ашыккан – ашка пешкән”;
–“аттан биек, эттән тәбәнәк”;
–“мич тулы пәрәмәч, уртасында бер калач”.
–“тырышкан табар, ташка кадак кагар”;
–“бәләкәй генә эт, өрми дә, җибәрми дә”.

9. Үткән уку елында өйрәнгәннәрне искә төшерегез һәм Нәби Дәүлинең “Яшәү белән үлем арасында “ повесте исеменә нигезләнеп, төп идеяне аңлатыгыз.

10. Үткән уку елында өйрәнгәннәрне искә төшерегез һәм Фәнис Яруллинның “Җилкәннәр җилдә сынала” повесте исеменә нигезләнеп, төп идеяне аңлатыгыз.

11. Үткән уку елында өйрәнгәннәрне искә төшерегез һәм Мирхәйдәр Фәйзинең “Галиябану” драмасының төп идеясен аңлатыгыз.

12. Драма жанрына аңлатма бирегез. Г. Исхакыйның “Җан Баевич” драмасында күтәрелгән проблемалар, әсәргә сезнең мөнәсәбәтегез.

13. Лирик герой кем ул? Һ. Такташның “Мокамай” поэмасында лирик геройның Мокамайга мөнәсәбәте. Сез аның белән килешәсезме?

14. Эпик төр әсәрләренә хас үзенчәлекләр.

15. Драма әсәрләренә хас үзенчәлекләр.

16. Трагедия һәм драма арасында охшаш һәм аермалы яклар.

17. Чәчмә һәм драма әсәрләренең уртаклыгы һәм аермасы.

18. Тезмә һәм чәчмә әсәрләрнең уртак һәм аермалы яклары.

19. Лирик герой төшенчәсен мисаллар белән аңлатыгыз.

20. Үзең теләгән бер әсәрнең эпиклыгын дәлиллә.

21. Әдәбиятта милли герой, милли характер, милли психология төшенчәләрен ничек аңлыйсыз?

22. Урта гасыр әдәбиятында күчемлелек, дәвамчанлык.

23. Романтизмга хас үзенчәлекләр. Бер әсәрне алып, аның романтик әсәр икәнлеген дәлилләгез.

24. Дидактик әдәбият төшенчәсе.

25. Сатира төшенчәсен бер әсәр мисалында аңлатыгыз.

26. Конфликт төшенчәсен бер әсәр мисалында аңлатыгыз.

27. Язма әдәбият һәм фольклор нинди мөнәсәбәттә?

28. Бүгенге әдәбиятта синең замандашың.

29. Татар классик шигыре.

30. Мәгърифәтчелек реализмына хас үзенчәлекләр.

31. Мәсәл жанры.

32. Дастан жанры.

33. Суфыйчылыкның татар әдәбиятында чагылышы.

34. Реалистик прозаның үзенчәлеге.

35. Бүгенге әдипләребез нинди темаларга иҗат итә?


Соңгы яңарту: 11.06.2015

Фикер алышу:

Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha