Әдәби-тарихи характердагы сорауларга җавап бирегез

1. 1917 елгы Октябрь революциясенә нинди мөнәсәбәттә булуларына карап, түбәндәге әдипләрне өч төркемгә бүлегез: Г.Исхакый, Г.Ибраһимов, Ф.Әмирхан, М.Гафури, Г.Камал, М.Фәйзи, Ш.Бабич, Ф.Бурнаш, К.Тинчурин, Ш.Усманов, С.Сүнчәләй, Н.Исәнбәт.

2. СССР Язучылар берлеге (союзы) төзелгән елны күрсәтегез.

3. Һ.Такташның “Мәхәббәт тәүбәсе” поэмасында “ялгыз ай” образы бар. Әсәрдә ул нинди функция үти?

4. М.Җәлилнең сезгә таныш 10 (ун) шигырен языгыз.

5. Ф.Кәримнең “Разведчик язмалары” повесте герое Акморатка характеристика бирегез.

6. Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф” әсәрендә Зөләйхага хас сыйфатлар турында языгыз.

7. “Идегәй” дастанындагы бер төп, бер ярдәмче, бер аталучы геройны күрсәтегез.

8. Мөхәммәдъяр иҗат иткән ике поэманы атагыз.

9. XIX йөз әдәбиятына хас булган 5 (биш) үзенчәлекне күрсәтегез.

10. “Мәгърифәтчелек хәрәкәте” төшенчәсен сез ничек аңлыйсыз? Фикерләрегезне языгыз.

11. Мәгърифәтчеләрдән 6 (алты) әдипнең исемен атагыз.

12. Һ.Такташ яшәгән елларны күрсәтегез.

13. Х.Туфанның 6 (алты) шигырен атагыз.

14. М.Әмирнең “Агыйдел” повестенда пейзажның нинди функцияләр үтәвен аңлатыгыз.

15. Татар театр сәнгатен үстерүгә күп хезмәт иткән 6 (алты) артист исемен атагыз.

16. А.Гыйләҗевның “Җомга көн, кич белән” повесте герое Бибинур әбигә характеристика бирегез.

17. Түбәндәге язучылар арасыннан ХХ гасырның 30 нчы елларында репрессияләнгән 3 (өч) әдипне күрсәтегез:
Һади Такташ, Мирсәй Әмир, Фәнис Яруллин, Кәрим Тинчурин, Самат Шакир, Шәриф Камал, Галимҗан Ибраһимов, Шамил Усманов, Нәби Дәүли, Илдар Юзеев.

18. Г.Тукай исемендәге Татарстан Дәүләт премиясе лауреаты булган 4 әдип исемен языгыз.

19. Борынгы төрки әдәбиятның төп ядкәрләре.

20. Гомумтөрки әдәбиятта нинди жанрлар кулланылган?

21. Борынгы төрки әдәбиятка хас үзенчәлекләр.

22. Шәрык классикасының татар әдәбиятына йогынтысы.

23. «Кыйссаи Йосыф» әсәрендә традицияләр һәм новаторлык.

24. «Идегәй» дастаны һәм тарихи чынбарлык.

25. Урта гасыр әдәби традицияләренең үзеннән соңгы әдәбиятта дәвам итүе.

26. Мәгърифәтчелек реализмында шәхес һем мохит проблемасы ничек хәл ителә?

27. «Коръән» китабының татар әдәбиятына йогынтысы.

28. Урта гасыр әдәбиятында кеше шәхесе.

29. Татар әдәбиятының чыганаклары.

30. Казан ханлыгы чоры әдәбиятына хас үзенчәлекләр.

31. 19 нчы йөздә реалистик проза үсешенә тәэсир иткән факторлар.

32. 20 нче йөз башы поэзиясенең үзенчәлекләре.

33. 20 нче йөз башы татар драматургиясенә хас үзенчәлекләр.

34. 20 нче еллар әдәбиятындагы төп темалар.

35. Сугыш чоры әдәбиятына хас үзенчәлекләр.

36. Бүгенге әдәбиятта тарихи жанр.

37. Әдәбиятта шәхес культының чагылышы.


Соңгы яңарту: 07.01.2016

Фикерләр:

Исемегез (мәҗбүри)

Сезнең e-mail (мәҗбүри)

Тема (мәҗбүри)

Хәбәрегез (мәҗбүри)

Күләме 10 Mbтан артмаган .doc,.docx, .txt,.pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ppt, .pptx, .mp3 документ беркетеп җибәрә аласыз.

Рәсемдә ниләр күрәсез:
captcha